HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture

Dom Upokojencev Gradišče

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče

Most Vrhnika, Verd-Pokojišče

Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC468041 Verd-Pokojišče

Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko

Železniška proga Slovenska Bistrica – Pragersko

Železnica Rimske Toplice

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter

Rekonstrukcija ceste Branik – Štanjel

Ureditev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel od km 9,740 do km 10,000 in od km 11,300 do km 11,800 ter poglobitev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel pod železniškim nadvozom v km 9+600

Cesta in krožni križišči – Ilirska Bistrica

Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto (Tankovska)

Kolesarska steza Solkan – Plave

V sklopu izgradnje kolesarske steze od Solkana do Plav smo zgradili odsek podvoza pod železniško progo do Prilesij v dolžini 3000 m. Na tem odseku smo zgradili most čez potok Sopet, kamnito zložnbo za zaščito brežine pod železniško progo, uredili površino kolesarkse steze in počivališč.

Rekonstrukcijo ceste Kanal-Rodež

Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste G2-103/1008 Kanal-Rodež

Krožno križišče Šempeter obvoznica

Gradbena dela za ureditev križišča Bazara

Kolesarska steza Šempeter-Vrtojba

Kolesarske steze v Občini Šempeter-Vrtojba

Cogetinci 2

Celoten projekt za izgradnjo AC pododseka Cogetinci-Vučja vas, I. faza, 1. etapa, NPP 21,20 m  poteka od km 3+400,00, oz. prečkanja  devirirane reg. c. R3-714 do meje s sosednjim odsekom Vučja vas – Beltinci na km 12+124,793.

Luka Koper KT

Investitor želi zaradi povečanega pretovora, ki je še v porastu, povečati kapaciteto kontejnerskega terminala. izdelal se je PGD in PZI projekt razširitve tirne skupine tirov od št. 24 do št. 22 za dva dodatna tira št. 21a in 21b na južni strani skupine.

PZI Branik – Štanjel (2 odseka)

Izdelati je potrebno 2 projekta rekonstrukcije glavne ceste R1-204/1013 Branik – Štanjel dolžine 1000 m in 2300 m. Na območju železniškega nadvoza je potrebno izvesti preplastitev oz. ureditev vozišča z eventualnim znižanjem nivelete ceste za cca 1 m. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje.

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK V KM 7+725 Z R3-614/1049 KOMEN – ŠTANJEL V KM 0+830

Zagovarjamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na objektu oz. projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.