Prometna infrastruktura

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture

Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko

Železniška proga Slovenska Bistrica – Pragersko

Železnica Rimske Toplice

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter

Rekonstrukcija ceste Branik – Štanjel

Ureditev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel od km 9,740 do km 10,000 in od km 11,300 do km 11,800 ter poglobitev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel pod železniškim nadvozom v km 9+600

Cesta in krožni križišči – Ilirska Bistrica

Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto (Tankovska)

Kolesarska steza Solkan – Plave

V sklopu izgradnje kolesarske steze od Solkana do Plav smo zgradili odsek podvoza pod železniško progo do Prilesij v dolžini 3000 m. Na tem odseku smo zgradili most čez potok Sopet, kamnito zložnbo za zaščito brežine pod železniško progo, uredili površino kolesarkse steze in počivališč.

Rekonstrukcijo ceste Kanal-Rodež

Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste G2-103/1008 Kanal-Rodež

Krožno križišče Šempeter obvoznica

Gradbena dela za ureditev križišča Bazara

Kolesarska steza Šempeter-Vrtojba

Kolesarske steze v Občini Šempeter-Vrtojba

Ureditev para počivališč Zaboršt 1,2

Ob regionalni cesti R1-204 Štanjel – Dutovlje smo uredili par počivališč.

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke 2. faza

Za naročnika DRSC in sofinancerja občino Pivka izvajamo rekonstrukcijo cca 1.450,0 m regionalne ceste od naselja Kal proti Neverkam. Cesto bomo razširili ter izvedli nov pločnik skupaj s potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi.

Ureditev lokalnih cest v Občini Vipava

Za občino Vipava smo uredili lokalne ceste na več različnih lokacijah: Zgradili smo kamnit podporni zid na cesti na Nanos, kamnit oporni zid v Ložah, armiranobetonski podporni zid v Podgriču, razširili del ceste v Ložah in razširili in preplastili ceto v Podragi.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.