Železniška infrastruktura

Luka Koper KT

Investitor želi zaradi povečanega pretovora, ki je še v porastu, povečati kapaciteto kontejnerskega terminala. izdelal se je PGD in PZI projekt razširitve tirne skupine tirov od št. 24 do št. 22 za dva dodatna tira št. 21a in 21b na južni strani skupine.

Luka Koper – regulacije tirov št. 19 in 20 (elaborat 4)

V elaboratu je obdelana smerna in višinska ureditev tirov št. 19 in 20. Neugodno višinsko stanje narekuje sanacijo. Veliki posedki v okolici pilotiranih premostitvenih objektov ne omogočajo več varne vožnje. Potrebni so bili dvigi nivelete do 40 cm.

IDZ Luka Koper KT (novi tiri 21A,B,C)

Projekt obravnava povečanje kontejnerskega terminala za dodatna dva tira. Vključuje načrt tirnih naprav s priključitvijo na obstoječe omrežje in načrt mosta čez Škocjanski zatok dimenzij 53.00 m x 35.00 m. Izdelana je ocena investicije glede na predvideno tehnologijo gradnje.

Luka Koper – zamenjava kretnice št. 128 (tir 5 in 6: elaborat 3)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov št. 5 in 6 ter kretnice št. 128.

Luka Koper, tir 11 in 12b (PZI: elaborat 2)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov št. 11 in 12b v I. tirni skupini. Služi smerni in višinski ureditvi tirov na ožjem območju s prestavitvijo kretnice št. 105 proti začetku postaje.

Luka Koper, tiri 31-36 (elaborat 1)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov ter ureditev odvodnjavanja planuma proge. Služi zamenjavi pragov ter smerni in višinski regulaciji tirov.

PGD, PZI Luka Koper – KT

PGD, PZI tirov za kontejnerski terminal

Brestanica_tir 4

PZI NAČRT OBNOVE ŽELEZNIŠKEGA TIRA NAKLADALNEGA PLATOJA SŽ PRI HE BLANCA
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.