Drugi objekti

Sanacija vlake na Prevejku

Sanirali smo kolovoz iz Loga Čezsoškega proti Trnovemu po levem bregu Soče. Kolovoz, ki se uporablja predvsem za spravilo lesa in kot kolesarska pot, se je v dolžini 200 m porušil v strugo Soče. To območje smo sanirali z izvedbo kamnite zložbe s podporor borovih pilotov.

Ureditev kolesarskih počivališč v Solkanu in Ajdovščini

Uredili smno dve pilotni kolesarski počivališči (pri kajakaškem centru ob Soči v Solkanu in ob Hubju v Ajdovščini). Na počivališča smo montirali lesene mize in klopi, koše za smeti, stojala za kolea in pitnike ter uredili vodovone priključke zanje.

Širitev pokopališča Škocjan

Za potrebe šitritve pokopališča v Škocjanu pri Kopru, smo zgradili podporne zidove in uredili grobno polje za 124 grobov in 117 žarnih grobov. Uredili smo dostopno pot do novega dela pokopališča in zgradili del fekalne kanalizacije, ki je povezal novi del pokopališča z obstoječim.

Mrliška vežica Miren

Za naročnika Občino Miren – Kostanjevica smo v Mirnu izvedli novo mrliško vežico z vsemi obrtniškimi, elektro in strojnimi instalacijami ter razširili pokopališče z novim ograjnim in žarnim zidom.

Širitev igralnega salona Drive-in, Vrtojba

Obstoječi igralni salon smo razširili tako, da sprejme dodatnih 120 igralnih avtomatov, izvedli smo notranjo kadilnico, nove sanitarije, pisarne, nov vhod in fasado ter nadomestni objekt za telefonsko centralo. Dela so se izvajala brez oviranja delovanja obstoječega igralnega salona.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.