Izvajamo svetovalni inženiring in nadzor pri gradnji investicijskih objektov. Za investitorja vodimo vse aktivnosti potrebne za celotno izpeljavo gradnje objekta:

  • izdelava terminskega plana izvedbe projekta in plana porabe sredstev
  • vodenje upravnih postopkov za gradnjo
  • organizacija izdelave projektne in tehnične dokumentacije
  • izbor izvajalca za gradnjo
  • organizacija in koordinacija vseh udeležencev pri gradnji
  • vodenje postopka primopredaje in končnega obračuna izvedenih del
  • predaja objekta investitorju oz. končnemu uporabniku in skrb za garancijsko dobo
  • pravne storitve

Zagotavljamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.