Izvajanje

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture

Dom Upokojencev Gradišče

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče

Most Vrhnika, Verd-Pokojišče

Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC468041 Verd-Pokojišče

Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko

Železniška proga Slovenska Bistrica – Pragersko

Železnica Rimske Toplice

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter

Rekonstrukcija ceste Branik – Štanjel

Ureditev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel od km 9,740 do km 10,000 in od km 11,300 do km 11,800 ter poglobitev regionalne ceste R1-204/1013 Dornberk – Štanjel pod železniškim nadvozom v km 9+600

Cesta in krožni križišči – Ilirska Bistrica

Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto (Tankovska)

Kolesarska steza Solkan – Plave

V sklopu izgradnje kolesarske steze od Solkana do Plav smo zgradili odsek podvoza pod železniško progo do Prilesij v dolžini 3000 m. Na tem odseku smo zgradili most čez potok Sopet, kamnito zložnbo za zaščito brežine pod železniško progo, uredili površino kolesarkse steze in počivališč.

Rekonstrukcijo ceste Kanal-Rodež

Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste G2-103/1008 Kanal-Rodež

Krožno križišče Šempeter obvoznica

Gradbena dela za ureditev križišča Bazara

Kolesarska steza Šempeter-Vrtojba

Kolesarske steze v Občini Šempeter-Vrtojba

Odprava posledic elementarja na območju 2 – D. Trebuša – Želin

Izgradnja podpornega AB zidu dolžine 42 m in višine od 4,50 do 6,50 m pod regionalno cesto G2-102 Dolenja Trebuša – Želin. Vsa dela so se izvajala pod prometom oz. ob polovični zapori ceste.

Sanacija opornega zidu “Kojsko” na cesti R2 402/1426 Solkan – Gonjače

Za naročnika DRSC smo v naselju Kojsko rekonstruirali 200 m regionalne ceste in izvedli nov AB oporni zid s kamnito oblogo višine od 1,30 m do 4,70 m v dolžini 165 metrov.

Regionalna cesta G1-6/340 Ribnica – Prem

Izgradnja dveh pilotnih sten v dolžini 55 m in 61 m pod cesto ter kamnite zložbe v dolžini 110 m višine do 9,5 m nad cesto.

Širitev serpentine v Lazu na LC Zatolmin – Čadrg

Za naročnika Občino Tolmin smo razširili serpentino v zaselku Laz z izvedbo opornega in podpornega zidu v dolžini 85 m ter asfaltirali vozišče.

Obnova in modernizacija lokalne ceste Zatolmin – Čadrg

Izvedla se je sanacija 3.020 m ceste z izgradnjo novih podpornih zidov in AB kron, na katere se je montirala varnsotna ograja. Izvedlo se je tudi odvodnjavanje ceste s sanacijo prepustov ter novim asflatnim in betonskim voziščem.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.