Oporne / podporne konstrukcije

Odprava posledic elementarja na območju 2 – D. Trebuša – Želin

Izgradnja podpornega AB zidu dolžine 42 m in višine od 4,50 do 6,50 m pod regionalno cesto G2-102 Dolenja Trebuša – Želin. Vsa dela so se izvajala pod prometom oz. ob polovični zapori ceste.

Sanacija opornega zidu “Kojsko” na cesti R2 402/1426 Solkan – Gonjače

Za naročnika DRSC smo v naselju Kojsko rekonstruirali 200 m regionalne ceste in izvedli nov AB oporni zid s kamnito oblogo višine od 1,30 m do 4,70 m v dolžini 165 metrov.

Regionalna cesta G1-6/340 Ribnica – Prem

Izgradnja dveh pilotnih sten v dolžini 55 m in 61 m pod cesto ter kamnite zložbe v dolžini 110 m višine do 9,5 m nad cesto.

Širitev serpentine v Lazu na LC Zatolmin – Čadrg

Za naročnika Občino Tolmin smo razširili serpentino v zaselku Laz z izvedbo opornega in podpornega zidu v dolžini 85 m ter asfaltirali vozišče.

Obnova in modernizacija lokalne ceste Zatolmin – Čadrg

Izvedla se je sanacija 3.020 m ceste z izgradnjo novih podpornih zidov in AB kron, na katere se je montirala varnsotna ograja. Izvedlo se je tudi odvodnjavanje ceste s sanacijo prepustov ter novim asflatnim in betonskim voziščem.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.