Komunalna infrastruktura

Vodohran Koritnica

Nad vasjo Koritnica smo zgradili nov vodohran s kapaciteto 40 m3 in del vodovoda za priklop vodohrana na vodovono omrežje vasi.

Gradnja vodovoda visoka cona Bovec

Poleg obstoječega vodohrana Kaninska vas smo zgradili nov vodohran okroglega prereza kapacitete 126 m3 ter z novim vodovodom v dolžini 810 m povezali oba vodohrana s črpliščem in vodovodnim omrežjem v Bovcu. Uredili smo odovodnjavanje na dostopni cesti iz Kaninske vasi do vodohrana ter jo asfaltirali, novo asflatno prevleko pa smo izvedli tudi na dostopni cesti do telovadnice in črpališča.

Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa

V središču Podnanosa smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo. Zamenjali smo vodovod s hišnimi priključki v skupni dolžini 700 m, zgradili novov fekalno kanalizacijo s hišnimi priiključki v dolžini 780 m in meteorno kanalizacijo v dolžini 700 m. Uredili smo tudi kabelsko kanalizacijo za elektriko in javno razsvetljavo. Ulice v centru in trg pred cerkvijo smo tlakovali s kamnom.

Kanalizacija Vipava

Za naročnika občino Vipava smo zgradili komunalno infrastrukturo po naseljih Podnanos in Vipava ter povezovalni kanal med obema naseljema v skupni dolžini preko 11 km od tega je zgrajene  9.080 m fekalne kanalizacije, 1.015 m meteorne kanalizacije in 1.120 m vodovoda.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.