Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke 2. faza

Za naročnika DRSC in sofinancerja občino Pivka izvajamo rekonstrukcijo cca 1.450,0 m regionalne ceste od naselja Kal proti Neverkam. Cesto bomo razširili ter izvedli nov pločnik skupaj s potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi. Izvedla se bo tudi vsa potrebna nova infrastruktura, in sicer fekalna in meteorna kanalizacija, odvodnjavanje vozišča in javana razsvetljava ter del vodovoda.

Dodatne informacije

  • Naročnik: DRSC in Občina Pivka

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.