HC Razdrto – Priključek Vipava

REBERNICE

Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Investicijska vrednost:

 • Pokriti vkop 8-1/1Rebrnice I, 4.600.000 €
 • Pokriti vkop 8-2/1 Rebrnice II, 7.600.000 €
 • Viadukt 6-01 Boršt 1, 2.800.000 €
 • Viadukt 6-3/1 Rebrnice, 5.600.000 €
 • Pilotna stena Boršt 1, 1.000.000 €
 • Pilotna stena Rebrnice, 970.000 €

Opis:

 • Pokriti vkop Rebrnice 1, dolžina 130 m
 • Pokriti vkop Rebrnice 2, dolžina 320 m
 • Viadukt 6-1/1 Boršt 1, temeljen globoko v vodnjakih, dolžina 150
 • Viadukt 6-3/1 Rebrnice, temeljen globoko v vodnjakih, dolžina 300m
 • Sidrana pilotna stena Boršt 1, dolžina 100m
 • Sidrana pilotna stena Rebrnice , dolžina 90 m

Projektiranje več objektov na trasi HC

Statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirani okvir preko 9 polj. Prekladna konstrukcija je škatlasti nosilec iz delno prednapetega betona, zunanjih dimenzij 384 / 205 cm. Vmesne podpore so stebri s prečnim prerezom 380 / 130 cm.  Stebri so temeljeni v vodnjakih globine 13 do 21 m in notranjega premera 600 cm. Vodnjaki so zgoraj obdani z obročastim nosilcem 1,0 / 1,0 m, ki jih med seboj poveže v prečni smeri. Tako dosežemo večjo odpornost proti plazenju pobočnega grušča.

Dodatne informacije
 • Faza projekta: PGD, PZI

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture

Dom Upokojencev Gradišče

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.