Cogetinci 2

AVTOCESTA: A5 PESNICA – LENDAVA – MEJA H ODSEK : LENART – BELTINCI PODODSEK: COGETINCI – VUČJA VAS KM 3+400 DO KM 12+125

Celoten projekt za izgradnjo AC pododseka Cogetinci-Vučja vas, I. faza, 1. etapa, NPP 21,20 m  poteka od km 3+400,00, oz. prečkanja  devirirane reg. c. R3-714 do meje s sosednjim odsekom Vučja vas – Beltinci na km 12+124,793. Skupna dolžina trase avtoceste znaša 8 724,793 m in obsega poleg spremljevalnih projektov še
Cestni del: AC od km 3+400,00 do km 12+124.793, 30 deviacij obstoječih in novozgrajenih cest, začasni priključek  “Sv. Jurij ob Ščavnici “, Cestninska postaja “ Dragotinci “
Objekti: 3 ploščati prepusti, 4 cevni prepusti, 3 podvozi, 6 nadvozov,  3 mostovi, 3 viadukti – IP, 3 oporni zidovi

Dodatne informacije

  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI,PID

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.