Boršt 1

Izbrana statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirano armirana betonska plošča čez 6 polj. Prekladna konstrukcija je polna armirano betonska plošča (nosilec) iz omejeno prednapetega betona, ki je prednapeta s 12 kontinuiranimi notranjimi kabli. Vmesne podpore so stebri okroglega prereza premera Ø 2,00 m, z ležiščno gredo dimenzij 2,40 x 5,50 m sprejemljive višine 0,75 do 1,25 m.

OZ7

Pilotna stena v območju opornega zidu Z7 je izvedena iz uvrtanih pilotov Ø150 cm na osnem razmiku 200 cm s povezovalno gredo nad piloti. Skupna dolžina pilotne stene merjeno po sprednjem robu znaša 74,62 m. V steni so kombinirana stalna in rezervna geotehnična sidra. Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b / h = 190 / 145 cm.

Pokriti vkop 2

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri, je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m, v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Radij 7,00 m je dodan v odnosu na odprtino iz PZR, zaradi upoštevanja prostega profila v predoru po delovnem osnutku TSC-03.340, 2002.

IDP AC Velenje (3. razvojna os, odsek 1, sklop 1 in 2)

HC DRAVOGRAD- ŠENTRUPERT, VELENJE – ŠENTRUPERT (3. RAZVOJNA OS, ODSEK 1, SKLOP 1 IN 2) STROKOVNE PODLAGE ZA DPN

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

Odprava posledic elementarja na območju 2 – D. Trebuša – Želin

Izgradnja podpornega AB zidu dolžine 42 m in višine od 4,50 do 6,50 m pod regionalno cesto G2-102 Dolenja Trebuša – Želin. Vsa dela so se izvajala pod prometom oz. ob polovični zapori ceste.

Sanacija opornega zidu “Kojsko” na cesti R2 402/1426 Solkan – Gonjače

Za naročnika DRSC smo v naselju Kojsko rekonstruirali 200 m regionalne ceste in izvedli nov AB oporni zid s kamnito oblogo višine od 1,30 m do 4,70 m v dolžini 165 metrov.

Regionalna cesta G1-6/340 Ribnica – Prem

Izgradnja dveh pilotnih sten v dolžini 55 m in 61 m pod cesto ter kamnite zložbe v dolžini 110 m višine do 9,5 m nad cesto.

Širitev serpentine v Lazu na LC Zatolmin – Čadrg

Za naročnika Občino Tolmin smo razširili serpentino v zaselku Laz z izvedbo opornega in podpornega zidu v dolžini 85 m ter asfaltirali vozišče.

Obnova in modernizacija lokalne ceste Zatolmin – Čadrg

Izvedla se je sanacija 3.020 m ceste z izgradnjo novih podpornih zidov in AB kron, na katere se je montirala varnsotna ograja. Izvedlo se je tudi odvodnjavanje ceste s sanacijo prepustov ter novim asflatnim in betonskim voziščem.

Ureditev para počivališč Zaboršt 1,2

Ob regionalni cesti R1-204 Štanjel – Dutovlje smo uredili par počivališč.

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke 2. faza

Za naročnika DRSC in sofinancerja občino Pivka izvajamo rekonstrukcijo cca 1.450,0 m regionalne ceste od naselja Kal proti Neverkam. Cesto bomo razširili ter izvedli nov pločnik skupaj s potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi.

Ureditev lokalnih cest v Občini Vipava

Za občino Vipava smo uredili lokalne ceste na več različnih lokacijah: Zgradili smo kamnit podporni zid na cesti na Nanos, kamnit oporni zid v Ložah, armiranobetonski podporni zid v Podgriču, razširili del ceste v Ložah in razširili in preplastili ceto v Podragi.

Sanacija vlake na Prevejku

Sanirali smo kolovoz iz Loga Čezsoškega proti Trnovemu po levem bregu Soče. Kolovoz, ki se uporablja predvsem za spravilo lesa in kot kolesarska pot, se je v dolžini 200 m porušil v strugo Soče. To območje smo sanirali z izvedbo kamnite zložbe s podporor borovih pilotov.

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti Koseze-Velika Bukovica

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti L 3214 Koseze-Velika Bukovica, čez železniško progo Pivka-Ilirska Bistrica

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Most na javni poti JP 636750 Podgraje

Za naročnika Občino Ilirska Bistrica smo dokončali v Podgrajah nov AB most čez reko Reko in sicer na lokaciji že obstoječega kamnito-betonskega mostu, ki se ga je v celoti porušilo.  Na novo smo uredili tudi cesto v dolžini 100 m in izvedli tlakovanje struge s kamnom v dolžini 30 m in širine 20 m.

Zagovarjamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na objektu oz. projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.