PZI Mala Bukovica (Občina IB)

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 135170 KOSEZE – MALA BUKOVICA

Predmet naloge je bila izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste LC 135170 Koseze – Mala Bukovica v dolžini 2000 m in v naslednjem obsegu: obnova vozišča lokalne ceste (situativna in niveletna ureditev, nov zgornji ustroj, ureditev odvodnjavanja, obnova prepustov, prometna ureditev itd.), ureditev meteorne kanalizacije za odvodnjavanje vozišča v naselju Mala Bukovica, obnova podpornih in opornih zidov.

Dodatne informacije

  • Leto: 2011
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
  • Faza projekta: PZI

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Cogetinci 2

Celoten projekt za izgradnjo AC pododseka Cogetinci-Vučja vas, I. faza, 1. etapa, NPP 21,20 m  poteka od km 3+400,00, oz. prečkanja  devirirane reg. c. R3-714 do meje s sosednjim odsekom Vučja vas – Beltinci na km 12+124,793.

PZI Branik – Štanjel (2 odseka)

Izdelati je potrebno 2 projekta rekonstrukcije glavne ceste R1-204/1013 Branik – Štanjel dolžine 1000 m in 2300 m. Na območju železniškega nadvoza je potrebno izvesti preplastitev oz. ureditev vozišča z eventualnim znižanjem nivelete ceste za cca 1 m. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje.

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK V KM 7+725 Z R3-614/1049 KOMEN – ŠTANJEL V KM 0+830

IDZ, PGD, PZI Podkoren

Po naročilu investitorja se je izdelala projektna dokumentacija za potrebe izgradnje dostopne ceste na smučarski poligon v Podkorenu. Izdelalo se je dostopno cesto in most čez reko Savo, skupaj z ureditvijo  križišča R1-201/0201 Rateče – Podkoren in R1-202/0202 Podkoren – Kranjska Gora, na katero se dostopna cesta priklučuje.

Vogrsko – Volčja Draga

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-615/5736 VOGRSKO – VOLČJA DRAGA OD KM 4+825 DO KM 6+265
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.