Vogrsko – Volčja Draga

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-615/5736 VOGRSKO – VOLČJA DRAGA OD KM 4+825 DO KM 6+265

Izdelati je bilo potrebno rekonstrukcijo cca. 1500 m dolgega odseka regionalne ceste. Predlagana rešitev rešuje več problemov:
– rekonstrukcijo poškodovane regionalne ceste R3-615/5736,
– vzpostavitev prometne vertikalne povezave med M10-5 in R1-204/1012,
– povezavo daljinske hitre ceste tudi s spodnjevipavsko dolino,
– vzpostavitev prometne rinke okoli mesta Nova Gorica in Šempeter,
– novi most čez potok Lemovšek,
– ureditev javne razsvetljave, pločnikov in deloma poljskih poti ob novi regionalni cesti,
– ureditev dostopa do turistično zaminivih objektov,
– ureditev križišč,
– zaščita in prestavitev komunalnih vodov.

Dodatne informacije

  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.