Obvoznica Ilirska Bistrica

PRELOŽITEV GLAVNE CESTE G1-6/342-363 (REKONSTRUKCIJA MESTNE CESTE OB ŽELEZNIŠKI PROGI LJUBLJANA – REKA) IN REGIONALNE CESTE R2-404/1379 PODGRAD – ILIRSKA BISTRICA NA OBMOČJU ILIRSKE BISTRICE

Na podlagi DLN smo izdelali PGD in PZI preložitve glavne ceste G1-6 v dolžini cca. 2900 m in regionalne ceste R2-404/1379 v dolžini cca. 300 m. Za potrebe preložitve glavne ceste smo izdelali še PGD in PZI naslednjih načrtov: most čez Bistrico, most čez Jasensko Pilo, prepust čez Trnovšek, podvoz in keson pod železniško progo, podhod za pešce in kolesarje ter kesona pod železnico, podporne in oporne konstrukcije, meteorna kanalizacija, rušitev obstoječega podvoza, rušitve 5 stanovanjskih objektov, rušitev objekta betonarne, rušitev poslovnega objekta, zaščita plinovoda.

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Investicijska vrednost: 8.000.000 €

Opis:

 • Glavna cesta v dolžini 2600m
 • Krožišči K1 in K3
 • Križišče K2
 • Podhod za pešce in kolesarje s kesonom pod železniško progo
 • Most čez Bistrico
 • Podvoz in keson pod železniško progo
 • Oporni zid OZ-1
 • Podporni zid PZ-1
 • Most čez Jasensko pilo
 • Podporni zid PZ-2, temeljen globoko na kolih

Dodatne informacije

 • Faza projekta: PGD,PZI,PID

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.