Cogetinci 3

CESTA: A5 PESNICA – LENDAVA – MEJA H ODSEK:    LENART – BELTINCI PODODSEK: AC COGETINCI– VUČJA VAS TRASA AC OD KM 0,450 DO KM 3,400 NPP 21,20 M, 1. FAZA, 2. ETAPA

Celoten projekt za izgradnjo AC odseka Cogetinci-Vučja vas obsega:
Cestni del: AC od km 0+450,00  do km 3+400,00,  7 deviacija obstoječih in novozgrajenih cest  10 priključnih oz. odcepnih  ramp priključka  “Sv. Jurij ob Ščavnici , “Oskrbna postaja “Grabonoš“
Ureditev vodotokov in objekti za zaščito voda pred vplivi z AC:  Ureditev 7 vodotokov, jarkov in melioracijskih jarkov. Izgradnja 2 objektov za zaščito voda pred vplivi odvodnjavanja z AC;
Objekti: 2 škatlasta prepusta, 1 cevni prepust, 1 podvoz pod AC, 1 nadvoz preko AC in 3 mostove.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI,PID

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.