Dobova

PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-420/1335 OD KM 4+750 DO KM 5+750 Z IZGRADNJO OBJEKTA IZVENNIVOJSKEGA KRIŽANJA Z ŽELEZNIŠKO PROGO DRŽ. MEJA (MEJA Z R HRVAŠKO) – DOBOVA -ZIDANI MOST

Na podlagi DLN smo izdelali PGD in PZI ureditve križanja regionalne ceste z železniško progo iz nivojskega v izvennivojsko. Dolžina preložitve regionalne ceste znaša cca. 1000 m. Potrebne so bile še druge ureditve cestne infrastrukture, kot so: deviacije in prekinitve lokalnih cest ter javnih poti, ureditve križišč in priključkov lokalnih cest in regionalne ceste, izgradnja podvoza pod železniško progo na regionalni cesti z gradnjo opornih zidov cestnega vkopa, ureditev dostopov, ureditev nadomestnih parkirišč, podaljšanje športnega igrišča.

Dodatne informacije

  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: IDP, PGD,PZI

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.