PZI kolesarska Modrej pri Tolminu

Trasa kolesarske steze poteka ob glavni cesti, v ozkem pasu med glavno cesto in jezerom. Pričetek obdelovalnega odseka se začenja z navezavo na makadamsko pot v stacionaži km 0.000 (stacionaža ceste km 5.038). Na stacionaži od km 5.182,69 do km 5.207,69 bo prečkala potok Vodivček. Na tem mestu bo steza potekala preko brvi za kolesarje, saj je obstoječi cestni most preozek. Kolesarska steza se nato nekoliko oddalji od jezera, nakar se mu ponovno približa pri stacionaži km 5.523. Od km 5.619,40 do km 5.797 se nahaja novozgrajena Galerija pod Ključem, ob kateri je že izveden odsek kolesarske steze za mešan promet kolesarjev ter pešcev v širini 2,0 m. Pred in za omenjeno galerijo ob akumulacijskem jezeru poteka kolesarska povezava na večjem delu trase na podpornih konstrukcijah. Na koncu obdelave se steza priključi na obstoječo makadamsko pot.

Dodatne informacije

  • Naročnik: Občina Tolmin
  • Faza projekta:PZI, PID

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.