PGD FK Sp. Gorje

KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO SKOZI SPODNJE GORJE V OBMOČJU REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE R3-634/1104 JAVORNIK – GORJE

Izdelati je bilo potrebno PGD javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo skozi naselje Spodnje Gorje na območju rekonstrukcije državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje ter občinskih cest. Z novimi kanali za odpadno vodo se omogoči priključitev sanitarne odpadne vode za 68 obstoječih in cca. 7 predvidenih objektov. Prav tako je potrebno prevezati že izvedeno kanalizacijo za odpadno vodo, na katero je priključenih 30 obstoječih objektov, na novo projektirani kanal. Projekt obravnava 1450 m kanalov, od tega 150 m tlačnega voda. Prečkanje kanalizacije z državno cesto R3-634/1094 Gorje – Bled je predvideno s podvrtanjem ceste.

Dodatne informacije

  • Naročnik: Občina Gorje
  • Faza projekta: PGD

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.