PZI kolesarska Solkan odsek I in III

GLAVNA KOLESARSKA POVEZAVA G1; NOVA GORICA – PREDEL,
odsek  Solkan – Plave,
pododsek  od km 2+280 do 7+230 in od 7+610 do km 9+610

Projekt obravnava odsek kolesarske steze med Solkanom in Plavami od km 2+280 do km 9+601, razen odseka, ki poteka po nasipu železniške proge nad obstoječim podpornim zidom in je obdelan v ločenem projektu. Vključuje načrt trase, načrt prepusta čez potok Sopet in načrt stopnišča s podhodom pod železniški nasip. Trasa poteka po trasi vodovoda in je vsekana v skalno brežino delno nad in delno pod železniško progo. Varovana je z zaščitnimi mrežami.

Dodatne informacije

  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.