IDP Sopota

MODERNIZACIJA CESTE R3-665/1191 VELIKA PRESKA – SOPOTA OD KM 7+500 DO KM 14+600

Na regionalni cesti R3-665/1191 Velika Preska – Sopota je bilo potrebno modernizirati cestni odsek dolžine cca. 7100 m z navezavo na obstoječe stanje, predvideti možnost etapnosti gradnje (etape na cca 1 km), korigirati vzdolžno niveleto ceste pri km 12+500 v izogib poplavnosti ceste, urediti odvodnjavanje po vsej dolžini ceste in urediti priključevanje treh lokalnih cest v km 10+000, v km 10+800 in v km 14+200, priključevanje kategoriziranih javnih poti, urediti in prilagoditi vse obstoječe dovoze do stanovanjskih objektov, do gozdnih poti, do kmetijskih površin ter dovoze višinsko in situativno obdelati.

Dodatne informacije

  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: IDP

_ GALERIJA SLIK

_ poglejte si naše ostale projekte

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Rekonstrukcija ceste Žaga Kobarid

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid

Železniško postajališče Dolgi most

Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.