Premostitveni objekti

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600

Most Vrhnika, Verd-Pokojišče

Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC468041 Verd-Pokojišče

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti Koseze-Velika Bukovica

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti L 3214 Koseze-Velika Bukovica, čez železniško progo Pivka-Ilirska Bistrica

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Most na javni poti JP 636750 Podgraje

Za naročnika Občino Ilirska Bistrica smo dokončali v Podgrajah nov AB most čez reko Reko in sicer na lokaciji že obstoječega kamnito-betonskega mostu, ki se ga je v celoti porušilo.  Na novo smo uredili tudi cesto v dolžini 100 m in izvedli tlakovanje struge s kamnom v dolžini 30 m in širine 20 m.

Most Zabiče

V Zabičah smo porušili prekladno konstrukcijo obstoječega mostu čez potok Sevšček in zgradili nov most. Most z celotnim razponom 17 m smo razširili, uredili hodnik za pešce, pod mostom pa uredili strugo potoka. Obnovili smo tudi odsek ceste pri navezavi na most.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.