IDZ in PZI most Temenica v Ponikvah

MOST ČEZ TEMENICO V KM 1+940

Most čez Temenico je bil zgrajen v letu 1938. Ker je objekt v izrazito slabem stanju, sanacija ni ekonomsko upravičena. Obstoječi most ravno tako ne prevaja stoletnih voda (Q100), kar se je pokazalo ob katastrofalnih poplavah septembra 2010, ko je na območju mostu poplavljala Temenica. Zaradi navedenega je predvidena izgradnja novega mostu. Novi most je projektiran kot integralna konstrukcija enojnega svetlega razpona 16,0 m. Prekladna konstrukcija je armirano betonska plošča  višine 0,70 m na sredini ter 1,0 m ob vpetju v opornika.  Premostitev v času gradnje je omogočena preko montažnega mostu tipa Mabey Compact.

Dodatne informacije

  • Leto: 2011
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: IDZ,PZI
Več iz te kategorije: « Rebrnice OZ7 »

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.