IDZ in PZI most Hotunjščica pri Polzeli

MOST ČEZ HOTUNJŠČICO V KM 9+158

Konstrukcijski elementi obstoječega mostu so bili v kritičnem stanju. Na obeh opornikih so vidne velike poškodbe, ki so posledica posedanja temeljev. Kljub temu, da na prekladni plošči ni vidnih poškodb, racionalna sanacija mostu ni možna. Novi objekt je zasnovan kot okvirna konstrukcija razpona 6,0 m, temeljena na uvrtanih kolih z vzporednimi konzolnimi krilnimi zidovi. Prekladna konstrukcija in oporniki so debeline 50 cm. Oporniki so temeljeni na po dveh uvrtanih stoječih kolih premera 80 cm. V opornika so konzolna vpeta krila debeline 40 cm. Dolžina krilnih zidov ne presega 5,0 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2011 - 2015
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: IDZ,PZI,PID

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.