PGD/PZI Mali Obrh

Za zagotavljanje prevoznosti v času del je na obeh objektih zato predvidena začasna premostitev ob obstoječemu objektu z montažnim jeklenim mostom tipa Mabey compact 200.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010 - 2013
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PGD,PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.