PGD/PZI Petrovo brdo (2 mostička)

 

Obstoječa mostova sta poškodovana v tako veliki meri, da sanacija obstoječih delov konstrukcije ni smiselna. V projektu je zato predvidena rušitev celotne konstrukcije ter izdelava nove na mestu obstoječe. Prepust čez Hudournik je zasnovan kot zaprti škatlasti okvir z debelinami sten ter plošč po 50 cm. Svetla razpetina med oporniki znaša 4,0 m. V območju objekta je struga regulirana s kamnom v betonu d=0,5-0,6 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010 - 2015
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PGD,PZI,PID

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.