PZI AC Gruškovje

PODHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE 0093-1,3-1 V KM 2+195,50 AC- VA 1175  IN MOST 0093-1, 5-4 V KM 0+095.4  (DEV. 0093-1, 1-4) V SKLOPU AC A4 SLIVNICA – MMP GRUŠKOVJE

Most 5-4: Konstrukcija je zasnovana kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 25 m, temeljena globoko na kolih premera 100 cm. Kot križanja med osjo struge in osjo ceste znaša 72,5°. Oporniki mostu so projektirani pravokotno na os ceste.
Podhod 3-1: Konstrukcija je zasnovana kot zaprti okvir svetlega razpona 4,50 m. Debelina sten znaša  50 cm, temeljne plošče pa 60 cm. Stropna plošča je spremenljive debeline od 55 cm na sredini do 50 cm ob vpetju v steno. Objekt  je sestavljen iz petih kampad, ločenih z vodotesno dilatacijsko rego.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014
  • Naročnik: LINEAL
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.