IDZ nadgradnja Slov. Bistrica (naročnik SŽ-PP)

IDZ NADGRADNJA SLOV. BISTRICA (NAROČNIK PP-SŽ)

Idejna zasnova ureja izvennivojsko križanje zaradi ukinitve nivojskega prehoda v km 568+318,00. Projektirana trasa prečka železniško progo med drogovi vozne mreže v km 568+338,22. Nadvoz je zasnovan kot  semi-integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija. Glede na majhen obseg geološko-geomehanskih raziskav je bila s strani geologa podana ocena o največji višini priključnih nasipov, ki naj bi znašala cca. 6-7 m. Ta podatek je v večji meri pogojeval dolžino objekta, ki pa se bo v naslednjih fazah ob obsežnejših GG raziskavah lahko skrajšala. Prekladna konstrukcija je polna plošča debeline 1,20 m z vpetimi konzolama dolžine 2,10 m. Konzole so ob vpetju debele 45 cm, na prostem delu pa 22 cm. Razponi nosilne konstrukcije so 18 + 7 x 24 + 18 = 204 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: MZIP/SŽ-PP
  • Faza projekta: IDZ

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.