IDP AC Velenje (3. razvojna os, odsek 1, sklop 1 in 2)

HC DRAVOGRAD- ŠENTRUPERT, VELENJE – ŠENTRUPERT (3. RAZVOJNA OS, ODSEK 1, SKLOP 1 IN 2)
STROKOVNE PODLAGE ZA DPN

Osnovni cilj projekta je poiskati ustrezno cestno povezavo med Slovenj Gradcem in Velenjem, vsled zagotavljanja povezanosti središč nacionalnega in regionalnega pomena t.i. tretje razvojne osi in s tem posledično povečati konkurenčnost omenjenega področja ter večjo integracijo prostora izven obstoječih panevropskih cestnih koridorjev. Strokovne podlage (IDP) za DPN 3. razvojna os sever, odsek 1, sklop 1 in 2: 2,2 km navezovalne ceste Velenje s krožiščem in deviacijo JP, AC priključek Škale, viadukt, 3 podvozi in nadvoz.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: IDP

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.