most Molja

OBNOVA MOSTU NAD POTOKOM MOLJA

Predmet rekonstrukcije je bil most čez vodotok Molja na LC 135120 Koseze – Velika Bukovica. Most premošča potok Molja med vasema Koseze in Velika Bukovica in je zasnovan kot  armirano betonski kontinuirni nosilec preko dveh polj. Objekt je bil  prvič rekonstruiran v sedemdesetih letih, pri čemer se je na starejše kamnite opornike ter vmesno kamnito podporo naslonilo novo armiranobetonsko prekladno konstrukcijo. Razponi so cca. 8 m + 8 m. Rekonstrukcija je zajemala sanacijo vseh poškodovanih delov (injektiranje opornikov), ojačanje voziščne plošče s karbonskimi trakovi ter izgradnjo novih krilnih zidov. Izdelalo se je tudi nove hodnike z robnimi venci ter ograjami.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
  • Faza projekta: PGD,PZI,PID

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.