Kilovče

NADVOZ ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO KILOVČE-ILIRSKA BISTRICA               

Predmet obnove nadvoza je sanacija poškodovanih delov konstrukcije in rekonstrukcija ceste s ciljem pridobitve hodnika za pešce na obeh straneh. Nadvoz razpona cca. 16m je bil saniran z AB voziščno ploščo, novimi robnimi venci in ograjami. Saniran je bil tudi lok in oba opornika.

Dodatne informacije

  • Leto: 2008
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
  • Faza projekta: PGD,PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.