Boršt 1

VIADUKT 6-1/1 »BORŠT I«, HC RAZDRTO-VIPAVA

Izbrana statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirano armirana betonska plošča čez 6 polj. Prekladna konstrukcija je polna armirano betonska plošča (nosilec) iz omejeno prednapetega betona, ki je prednapeta s 12 kontinuiranimi notranjimi kabli. Vmesne podpore so stebri okroglega prereza premera Ø 2,00 m, z ležiščno gredo dimenzij 2,40 x 5,50 m sprejemljive višine 0,75 do 1,25 m. Konzolne grede stebrov so večjih dolžin zaradi možnosti intervencije na ležiščih v primeru drsenja. Vodnjaki podpor P0, P1 in P2 so temeljeni v glini in grušču pet metrov pod potencialno zgornjo drsno ravnino katera je predvidena na 10 m pod naravnim terenom. Vodnjaki podpor P3, P4, P5 in P6 segajo z dnom najmanj 2,00 m v kompaktno hribino. Vmesne podpore so temeljenje na vodnjakih okroglega prereza premera Ø 6,00 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI,PID

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.