OZ7

OPORNI ZID Z7 – PILOTNA STENA, HC RAZDRTO-VIPAVA

Pilotna stena v območju opornega zidu Z7 je izvedena iz uvrtanih pilotov Ø150 cm na osnem razmiku 200 cm s povezovalno gredo nad piloti. Skupna dolžina pilotne stene merjeno po sprednjem robu znaša 74,62 m. V steni so kombinirana stalna in rezervna geotehnična sidra. Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b / h = 190 / 145 cm.

Dodatne informacije

  • Leto: 2002
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.