Rebrnice

VIADUKT 6-3/1 "REBRNICE",HC RAZDRTO-VIPAVA

Statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirani okvir preko 9 polj. Prekladna konstrukcija je škatlasti nosilec iz delno prednapetega betona, zunanjih dimenzij 384 / 205 cm. Vmesne podpore so stebri s prečnim prerezom 380 / 130 cm.  Stebri so temeljeni v vodnjakih globine 13 do 21 m in notranjega premera 600 cm. Vodnjaki so zgoraj obdani z obročastim nosilcem 1,0 / 1,0 m, ki jih med seboj poveže v prečni smeri. Tako dosežemo večjo odpornost proti plazenju pobočnega grušča. 

Dodatne informacije

  • Leto: 2002
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.