Pokriti vkop 2

POKRITI VKOP 8-2/1 »REBRNICE II«, HC RAZDRTO-VIPAVA

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri, je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m, v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Radij 7,00 m je dodan v odnosu na odprtino iz PZR, zaradi upoštevanja prostega profila v predoru po delovnem osnutku TSC-03.340, 2002.
Dolžina pokritega vkopa, merjeno po osi HC, je 320,0 m in je pogojena z obliko nasipa nad objektom, ki se mora čim bolj približati prvotni obliki pobočja. Širina AB konstrukcije pokritega vkopa je 22,01 m. V vzdolžni smeri je nosilna konstrukcija vkopa razdeljena na 26 kampad dolžine od 12,08 m do 18,13 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2002
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.