Pokriti vkop 1

POKRITI VKOP 8-1/1 »REBRNICE I, HC RAZDRTO-VIPAVA

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Dolžina pokritega vkopa, merjeno po osi HC, je 128,56 m in je pogojena z obliko nasipa nad objektom. Širina AB konstrukcije pokritega vkopa je 22,01 m. V vzdolžni smeri je nosilna konstrukcija vkopa razdeljena na 12 kampad.

Dodatne informacije

  • Leto: 2002
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.