PS Boršt 1

SANACIJA PRIKLJUČNE BREŽINE  PRI VIADUKTU BORŠT 1, OD PROFILA P75 DO P79  NA HC RAZDRTO - VIPAVA; REBERNICE

V območju priključnega nasipa podpore P6,viadukta Boršt 1, je med profiloma P75 do P79 prišlo do vidnih poškodb na levi polovici cestišča. Kot podporni ukrep smo izdelali projekt  sidrane pilotne stene, dolžine 96,6 m. Izbrani so piloti fi 150 v rastru 2,5m in 3 m. Dolžina pilotov znaša od  18,6 m do 13,5 m. Piloti so povezani z vezno gredo okvirnih dimenzij B/H= 190 / 150 cm. Pilotna stena je prednapeta s 4 vrvnimi sidri.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: DARS d.d.
  • Faza projekta: PGD,PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.