IZVEDBENI NAČRT OBJEKTOV ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST CELJE, ODSEK LAŠKO-CELJE

SANACIJA PRIKLJUČNE BREŽINE  PRI VIADUKTU BORŠT 1, OD PROFILA P75 DO P79  NA HC RAZDRTO - VIPAVA; REBERNICE

PODHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE 0093-1,3-1 V KM 2+195,50 AC- VA 1175  IN MOST 0093-1, 5-4 V KM 0+095.4  (DEV. 0093-1, 1-4) V SKLOPU AC A4 SLIVNICA – MMP GRUŠKOVJE

NADVOZ ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO KILOVČE-ILIRSKA BISTRICA               

PGD in PZI rekonstrukcije mostu razpona 8 metrov.

Navoz čez AC dolžine 60m. Prekladna konstrukcija razpona 2x 30m, temeljenje plitvo.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.