PGD FK Sp. Gorje

KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO SKOZI SPODNJE GORJE V OBMOČJU REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE R3-634/1104 JAVORNIK – GORJE

Izdelati je bilo potrebno PGD javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo skozi naselje Spodnje Gorje na območju rekonstrukcije državne ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje ter občinskih cest. Z novimi kanali za odpadno vodo se omogoči priključitev sanitarne odpadne vode za 68 obstoječih in cca. 7 predvidenih objektov. Prav tako je potrebno prevezati že izvedeno kanalizacijo za odpadno vodo, na katero je priključenih 30 obstoječih objektov, na novo projektirani kanal. Projekt obravnava 1450 m kanalov, od tega 150 m tlačnega voda. Prečkanje kanalizacije z državno cesto R3-634/1094 Gorje – Bled je predvideno s podvrtanjem ceste.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012
  • Naročnik: Občina Gorje
  • Faza projekta: PGD
Več iz te kategorije: FK Sp. Gorje »

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.