Vodovod Sv. Jurij

PRIMARNO VODOVODNO OMREŽJE V OBČINI SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

Zasnova izhaja iz »Programske zasnove celovite rešitve vodooskrbe v Prlekiji« št projekta 110/25/29-17-58/8/11-03/04, april 2004 in po recenziji izdelanih variantnih hidravličnih modelov. Na osnovi variantnih modelov je bila sprejeta odločitev, da se zasnova spremeni tako, da se izgradita dva vodohrana polvkopane izvedbe, vsak s vsebino 200 m3.,eden na Brezju drugi za višjo tlačno cono na Sovjaku. Za oskrbo nižinskega področja  je predvideno izgraditi glavni cevni transportni križ, ki poteka skozi Sv. Jurij ob Ščavnici in je s svojimi kraki vezan na: Jugo-vzhodu s črpališčem Žihlava, Vzhodno insevero-vzhodno s prečrpališčem Biserjane (Ljutomerskim sistemom), Jugo-zahodno na vodohran Brezje. Višje ležeči predeli gričevnatega področja zahodnega in jugozahodnega dela občine se oskrbujejo iz predvidenega vodohrana Sovjak, ki se napaja iz črpališča Terbegovci in vodohrana Brezje. Oskrba AC programa je namenjena cestninski postaji in oskrbnemu centru v Dragotincih.

Dodatne informacije

  • Leto: 2009
  • Faza projekta: PGD,PZI,PID
Več iz te kategorije: « FK Sp. Gorje

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.