HC Cogetinci

PID in POV za celoten odsek AC Cogetinci - Vučja vas, etapa 1 in 2 (3+9 km)

Dodatne informacije

  • Leto: 2008-2010
  • Naročnik: SCT d.d.
  • Faza projekta: PID,POV

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.