PZI Branik - Štanjel (2 odseka)

PREPLASTITEV GLAVNE CESTE R1-204/1013 BRANIK – ŠTANJEL
OD KM 8+500 DO KM 9+500 IN OD KM 9+500 DO KM 11+800

Izdelati je potrebno 2 projekta rekonstrukcije glavne ceste R1-204/1013 Branik - Štanjel dolžine 1000 m in 2300 m. Na območju železniškega nadvoza je potrebno izvesti preplastitev oz. ureditev vozišča z eventualnim znižanjem nivelete ceste za cca 1 m. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje. Podati je potrebno ustrezno rešitev eventualno poškodovanih ali neustreznih prepustov. Zaradi višinske in smerne prilagoditve robov ceste bodo na nekaterih odsekih ceste potrebni posegi v obstoječe kamnite podporne zidove.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012 -
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.