PZI HC LJ sever

OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN REKONSTRUKCIJE CESTNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKIH HC H3/0088 IN 0688 LJUBLJANA (TOMAČEVO - DUNAJSKA) OD km 0.600 DO km 1.238 TER NA H3/0089 IN 0689 LJUBLJANA (DUNAJSKA - CELOVŠKA) OD km 0.000 DO km 2.654

Kot v naslovu navedeno gre za obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste z ureditvijo cestne razsvetljave na vmesnem pasu na prirejeni betonski varnostni ograji. Uredi se tudi odvodnjavanje ter navezave na vse priključne rampe. Poudarek je na dimenzioniranju voziščne konstrukcije zaradi zahtevnosti terena.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PZI
Več iz te kategorije: « Obvoznica IB Cogetinci 3 »

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.