PZI AC MB-Slivnica

OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKU AC A1/0066 IN 0666 MARIBOR (PTUJSKA) – SLIVNICA OD KM 0,810 DO KM 4,750

Ureditev cca. 3950 m dolgega odseka avtoceste AC A1 Šentilj - Srmin obsega obnovo voziščne konstrukcije glede na izbrano varianto, niveletno navezavo na obstoječe stanje na mejah obdelave, niveletno navezavo na priključke in obdelavo potrebnih prehodov preko srednjega ločilnega pasu za potrebe izvedbe obnove. Posebno pozornost bo potrebno nameniti obnovi voziščne konstrukcije pod nadvozi in na objektih (most čez Novi Hočki potok, viadukt preko gramoznice Hoče).

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: DARS
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.