PZI kolesarska Modrej pri Tolminu

Trasa kolesarske steze poteka ob glavni cesti, v ozkem pasu med glavno cesto in jezerom. Pričetek obdelovalnega odseka se začenja z navezavo na makadamsko pot v stacionaži km 0.000 (stacionaža ceste km 5.038). Na stacionaži od km 5.182,69 do km 5.207,69 bo prečkala potok Vodivček. Na tem mestu bo steza potekala preko brvi za kolesarje, saj je obstoječi cestni most preozek. Kolesarska steza se nato nekoliko oddalji od jezera, nakar se mu ponovno približa pri stacionaži km 5.523. Od km 5.619,40 do km 5.797 se nahaja novozgrajena Galerija pod Ključem, ob kateri je že izveden odsek kolesarske steze za mešan promet kolesarjev ter pešcev v širini 2,0 m. Pred in za omenjeno galerijo ob akumulacijskem jezeru poteka kolesarska povezava na večjem delu trase na podpornih konstrukcijah. Na koncu obdelave se steza priključi na obstoječo makadamsko pot.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014
  • Naročnik: Občina Tolmin
  • Faza projekta: PZI, PID

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.