PZI kolesarska Solkan odsek I in III

GLAVNA KOLESARSKA POVEZAVA G1; NOVA GORICA – PREDEL,
odsek  Solkan – Plave,
pododsek  od km 2+280 do 7+230 in od 7+610 do km 9+610

Projekt obravnava odsek kolesarske steze med Solkanom in Plavami od km 2+280 do km 9+601, razen odseka, ki poteka po nasipu železniške proge nad obstoječim podpornim zidom in je obdelan v ločenem projektu. Vključuje načrt trase, načrt prepusta čez potok Sopet in načrt stopnišča s podhodom pod železniški nasip. Trasa poteka po trasi vodovoda in je vsekana v skalno brežino delno nad in delno pod železniško progo. Varovana je z zaščitnimi mrežami.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.