Cestninska postaja Divača na AC Divača - Koper, odsek AC Divača - Kozina

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti L 3214 Koseze-Velika Bukovica, čez železniško progo Pivka-Ilirska Bistrica

Sanacija plazu »KUK« pri Braniku od km 105+400 do km105+500 na progi Jesenice-Sežana

Deviaciji proge med postajama Litija in Kresnice od km 536+427 do km 536+964-izdelava zidov in prepusta s SV kablov in VM

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.