Za naročnika Mestno občino Nova Gorica izvajamo navezavo fekalne kanalizacije naselja Branik do bodoče čistilne naprave. Istočasno izvajamo tudi meteorno kanalizacijo iz AB cevi premerov od DN400 do DN1000 mm. Predhodno je bilo potrebno prestaviti obstoječe telekomunikacijsko in optično omrežej v dolžini cca 350,0m.

Za potrebe parkiranja pri občini Kanal smo izvedli obnovo površine nad obstoječimi garažami in ureitev parkirnih mest. Obnovili smo hidroizolacijo plošče, izvedli betonsko vozišče na dostopni poti in na parkiriščih ter ograjo okoli parkirišča nad garažami.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.