Izgradnja kanalizacijskih hišnih priključkov v Žapužah in Kožamnih.

V Žapužah in Kožmanih smo končali z navezavo 133-ih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Skupna dolžina kanalizacijskih priključkov znaša cca 1.900,0 m, na trasi pa smo postavili 136 revizijskih in priključnih jaškov. Po izvedbi hišnih priključkov smo uredili ulice in ponovno asfaltirali ceste.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.