Distribucijski vodovod in kanalizacija Kal nad Kanalom

Izgradnja 1950 m fekalne kanalizacije s priključki, 151 m tlačnega voda z 1 črpališčem, 2280 m vodovoda s priključki,  220 m kabelske kanalizacije in 1215 m meteorne kanalizacije. Po končani izvedbi je sledila še asfaltacija vseh cest v skupni površini 10.880,00 m2 vključno z izvedbo odvodnjavanja padavinskih voda.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012
  • Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.